OECD prezentacija istraživanja konkurentnosti

Voditeljica Ureda OECD-a za Jugoistočnu Europu gospođa Marzena Kisielewska održat će u četvrtak, 11. listopada 2018. godine u 11:00 sati u  amfiteatru Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru predavanje o radu Ured OECD-a za JI Europu kao i prezentirati do sada provedena istraživanja na temu konkurentnosti zemalja JI Europe s posebnim osvrtom na položaj Bosne i Hercegovine. Nakon održane prezentacije gospođa Kisielwska bit će na raspolaganju za moguće upite nazočnih. Više o navedenoj prezentaciji … vidi  ovdje.

Odaberite jezik