Oglas o obrani doktorskog rada doktoranda mr.sc. Gorana Dodiga

Sveučilište u Mostaru Pravni fakultet OGLAŠAVA da će mr.sc. Goran Dodig braniti doktorski rad pod naslovom:

“INSTITUCIONALNI I FISKALNI PRISTUP ZA STIMULIRANJE ULAGANJA U DJELATNOST ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U BOSNI I HERCEGOVINI”

Vidi više…

Odaberite jezik