Oglas o online obrani doktorskog rada doktoranda mr.sc. Nermina Mrkaljevića

Sveučilište u Mostaru Pravni fakultet OGLAŠAVA da će mr.sc. Nermin Mrkaljević braniti online doktorski rad pod naslovom:

“AMNESTIJA I POMILOVANJE U KAZNENOM ZAKONODAVSTVU BOSNE I HERCEGOVINE”

Vidi više…

Odaberite jezik