Oglas za obranu doktorskog rada – Miho Baće

Na temelju članka 13. stavka 3. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru (ur. broj:01-2379/14 od 16. 12. 2014.)

Sveučilište u Mostaru

Pravni fakultet

O G L A Š A V A

da će  Miho Baće  braniti doktorski rad pod naslovom:

« POSEBNOSTI UGOVORA O LEASINGU U PRAVNOM PROMETU »

Obrana će se održati 28. listopada 2022. godine u 11.00 sati, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Doktorski rad može se pogledati svakim radnim danom u Tajništvu Pravnog fakulteta, u vremenu od 9.00 do 14.00 sati.

Pristup obrani je slobodan.

Odaberite jezik