Online obrana DR D. Šmit

˝Pozivaju se svi zainteresirani za praćenje online obrane doktorskog rada doktoranda Dragana Šmita da se jave e-mailom tajniku Poslijediplomskog doktorskog studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru doc. dr. sc. Zlatku Brkiću, na adresu zlatko.brkic@pf.sum.ba, kako bi dobili pristupni kod za aplikaciju Google Meet na kojoj će se odvijati zakazana obrana.

Odaberite jezik