Orašje opće informacije

U Centru Pravnog fakulteta u Orašju (dislocirana nastava)  ustrojava se i izvodi izvanredni preddiplomski studij za stjecanje akademskog zvanja prvostupnik (bachelor) i diplomski studij za stjecanje akademskog zvanja magistar prava. Pored studija Prava, u Centru Orašje izvodi se i preddiplomski sveučilišni studij Kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta. 

Akademska godina počinje 1. listopada tekuće, a završava 30. rujna iduće godine. Detaljnije informacije o nastavnom planu i uvjetima upisa pogledajte ovdje (vidi nastavni plan) i popis literature i ispitnih pitanja. 

 

KONTAKT OSOBA U ORAŠJU

Marijan Maskaljević

tel. + 387 63/ 258 – 944

 

KONTAKT OSOBA U MOSTARU

Sandra Zovko

tel.  +387 36/ 337 – 189

 

ŽIRO RAČUN FAKULTETA:

3381302271331831

UniCredit Banka d.d Mostar 

 

Odaberite jezik