Otvorenje XVI. Međ.savjetovanja PF

U petak, 22. lipnja 2018. godine  u Hotelu Mostar u Mostaru otvoreno je XVI. Međunarodno savjetovanje Pravnog fakulteta Sveučilšta u Mostaru pod nazivom “Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse”.Sudionicima se ispred Sveučilišta u Mostaru obratio rektor prof.dr. Zoran Tomić, te dekanica Pravnog fakultet prof.dr. Sabrina Horović. 

Tijekom prve sesije savjetovanja svoje radove izložili su predstavnici nekoliko zemalja obrađujući različite aspekte kako nacionalnog tako i komparativnog i europskog građanskog i trgovačkog prava. Rad savjetovanja u poslijepodnevnim satima bio je organiziran u obliku okrugih stolova. Okrugli stol na temu Zaštite osobnih podataka, s posebnim osvrtom na učinak i primjenu Uredbe EU o zaštiti osobnih podataka,  realiziran je uz potporu i sudjelovanje Agencije za zaštitu osobnih podataka BiH, te njemačke fondacije Konrad Adenauer. Uz suorganizaciju Instituta za intelektualno vlasništvo BIH održan je okrugli stol na temu Zaštite intelektualnog vlasništva, gdje su predstavnici Institua predstavili različita oblike zaštite prava intelektulnog vlasništva i njihovo stanje u BiH. 

 

Drugi dan Savjetovanja započeo je izlaganjem radova na različite teme građanskog i trgovačkog prava poput likvidacije društva kapitala u FBIH, odnosno odnosa zaštićenih najmoprimaca i vlasnika stanova u R Hrvatskoj u svjetlu novih izmjena Zakona. Nakobn početne sesije, Savjetovanje je nastavljeno okruglim stolom pod nazivom “Perspektive notarijata u BiH”, koji je organiziran u suradnji s Notarskom komorom Federacije BiH. U ime organizatora, XVI. Međunarodno savjetovanje zatvorila je doc.dr. Viktorija Haubrich. 

Odaberite jezik