Paragraf – Protokol o suradnji

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u srijedu, 12. ožujka 2019. godine održana je prezentacija pravne baze PARAGRAF. Riječ je o programu koji omogućuje elektroničko praćenje i preuzimanje pravnih propisa na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i prateće sudske prakse. Obuka koju je danas za nastavnike Pravnog fakulteta održao tim Paragraf predvođen Almom Kurbašić, realizirana je temeljem Protokola o obuci nastavnika i studenata potpisanog između Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i kompanije Paragraf 19. veljače 2019. godine, a unutar programa cjeloživotnog obrazovanja. 

Odaberite jezik