PDS Građanskopravni smjer – raspored predavanja

Raspored predavanja za VI.generaciju studenata PDS iz pravnih znanosti PF SUM-a na Građanskopravnom smjeru za III. semestar u akademskoj 2019./2020. godini iz predmeta: 

Međunarodno privatno arbitražno pravo – prof.dr. Mile Lasić … vidi više

Međunarodno privatno pravo – prof.dr. Tomislav Borić …. vidi više

Odaberite jezik