PDS Ispitni rokovi 2/3 2021.

Raspored ispitnih rokova u veljači i ožujku 2021. godine za: 

– studente V. generacije studenata PDS Pravnog fakulteta (vidi)

– studente VI. generacije studenata PDS Pravnog fakulteta (vidi)

– studente VII. generacije studenata PDS Pravnog fakulteta (vidi)

Odaberite jezik