PDS – Ispitni termini 6/7 2021.

Raspored ispitnih termina za lipanj i srpanj akademske 2021. godine  na Poslijediplomskom doktorskom studiju Pravnog fakulteta Sveučiliišta u Mostaru:

– za V. generaciju studenata PDS (vidi) – novi termini (22.6.2021.)

– za VI. generaciju studenata PDS (vidi) – novi termini (22.6.20021.)

– za VII. generaciju studenata PDS (vidi)

Odaberite jezik