PDS – Podsjetnik čl.5. Pravilnika

U skladu s čl. 5. Pravilinika o doktorskim studijma Sveučilišta u Mostaru (2014.) doktorand gubi pravo obrane doktorskog rada po isteku od osam (8) godina od upisa u doktroski studij, 

Odaberite jezik