PDS Raspored predavanja VI. generacija

Raspored predavanja za VI. generaciju studenata PDS iz pravnih znanosti na PF Sveučilišta u Mostaru – III. semestar za veljaču 2020. godine:

Građanskopravni smjer vidi raspored 

Radnoupravni smjervidi raspored

Odaberite jezik