PDS – raspored predavanja VIII. generacija – II. semestar

RASPORED PREDAVANJA ZA DRUGI ( II.) SEMESTAR – GRAĐANSKOPRAVNI SMJER – – AKADEM. 2020./2021. (vidi raspored)

RASPORED PREDAVANJA ZA DRUGI (II.) SEMESTAR – KAZNENOPRAVNI SMJER  – AKADEM. 2020./2021. (vidi raspored)

RASPORED PREDAVANJA ZA DRUGI (II.) SEMESTAR – MEĐUNARODNOPRAVNI SMJER – AKADEM. 2020./2021. (vidi raspored)

RASPORED PREDAVANJA ZA DRUGI (II.) SEMESTAR – POVIJESNOPRAVNI SMJER – AKADEM. 2020./2021. (vidi raspored)

RASPORED PREDAVANJA ZA DRUGI (II.) SEMESTAR – RADNOUPRAVNI SMJER – AKADEM. 2020./2021. (vidi raspored)

RASPORED PREDAVANJA ZA DRUGI (II.) SEMESTAR – USTAVNOPRAVNI SMJER – AKADEM. 2020./2021. (vidi raspored)

Odaberite jezik