PDS Raspored predavanja VIII. generacija

Raspored predavanja za I. semestar VIII. generacije studenata PDS u akademskoj 2020./2021. godini: 

1. građanskopravni smjer (vidi)

2. kaznenopravni smjer (vidi)

3. međunarodnopravni smjer (vidi) – novi termin

4. povijesnopravni smjer (vidi)

5. radnoupravni smjer (vidi)

6. ustavnopravni smjer (vidi)

Odaberite jezik