PDS RP II. semestar

Raspored predavanja za VI. generaciju studenata PDS iz pravnih znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru za II. semestar studija  na smjerovima:

Građanskopravni (vidi raspored)

Radnoupravni (vidi raspored)

Odaberite jezik