PDS_ispit Međunarodno pravo mora 15.7.2017.

Raspored ispita za IV. generaciju studenata Poslijediplomskog doktorskog studija iz pravnih znanosti – Međunarodnopravni smjer – za predmet Međunarodno pravo mora (vidi raspored)

Odaberite jezik