PDS_Ispitni termini 6// 2020. – V. i VI. generacija

Raspored ispitnih termina na PDS Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru za V. generaciju studenata u lipnju i srpnju 2020. godinevidi više

Raspored ispitnih termina na PDS Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru za VI. generaciju studenata u lipnju i srpnju 2020. godine …. vidi više

Odaberite jezik