PDS_IV.gen._predavanje Međunarodne organizacije – NOVO

Raspored predavanja za IV. generaciju studenata PDS iz pravnih znanosti PF Sveučilišta u Mostaru –  Međunarodnopravni smjer iz predmeta Međunarodne otrganizacije kod dr. sc. V.Đ.Degan, prof.emeritus (vidi raspored)

Odaberite jezik