PDS_IV. gen. predavanja prof.dr. V. Barić Punda

Raspored predavanja za IV. generaciju studenata na PDS iz pravnih znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru – Međunarodnopravni smjer – iz predmeta Mirno rješavanje sporova u međunarodnom pravu kod prof. dr. Vesne Barić Punda .... novi termin predavanja 

Odaberite jezik