PDS_IV. generacija_uplata školarine

Pozivaju se studenti IV. generacije studeanta PDS iz pravnih znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru koji do sada nisu izvršili uplatu cjelokupne upisnine za IV. semestar, da to učine najkasnije do 31. kolovoza 2018. godine.

Odaberite jezik