PDS_konzultacije prof.dr.V.Đ.Degan

Konzultacije iz predmeta Izvori međunarodnog prava i konzultacije s doktorandima na PDS iz pravnih znanosti – Međunardnopravni smjer – kod dr.sc. V.Đ. Degan, profesor emerituss (vidi raspored) 

Odaberite jezik