PDS_Novi termin predavanja prof.dr. V. Barić Punda

Predavanja iz predmeta Mirno rješavanje sporova u međunarodnom pravu kod prof.dr.sc. Vesne Barić Punda za V. generaciju studenata na PDS iz pravnih znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru – Međunarodnopravni smjer  zakazana za 24. i 25. svibnja se pomjeraju i održat će se u petak i subotu 17. i 18. svibnja 2019. …. vidi satnicu predavanja.

Odaberite jezik