PDS_Odluka o produženju roka prijave teme

Studentima PDS iz pravnih znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru koji su upisani kao polaznici I., II. i III. generacije studenata produžava se rok za predlaganje mentora i prijavu teme doktorskog rada do 30. rujna 2018. godine (vidi odluku)

Odaberite jezik