PDS_RASP_GRAĐANSKOPRAVNI SMJER

Raspored predavanja za I. semestar akademske 2017./2018. godine za  V. generaciju studenata Poslijediplomskog doktorskog studija iz pravnih znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru – Građanskopravni smjer  (vidi raspored)

Odaberite jezik