PDS_RASP_GRAĐANSKOPRAVNI SMJER_2/2019

Raspored predavanja za III. semestar Građanskopravnog smjera Poslijediplomskog doktorskog studija  Pravnog fakulteta Sveučilšta u Mostaru za veljaču 2019. godine iz predmeta:

Trgovačko pravo – prof.dr. Miroslav Džidić …. vidi raspored 

Međunarodno privatno pravo – prof.dr. Tomislav Borić … vidi raspored

Odaberite jezik