PDS_RASP_I. semestar V. Generacija – NOVO

Raspored predavanja za I. semestar akademske 2017./2018. godine za V. generaciju studenata PDS iz pravnih znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru – Radnoupravni smjer – Ustavno pravo (vidi raspored) 

Raspored predavanja za I. semestar akademske 2017./2018. godine za V. generaciju studenata PDS iz  pravnih znanosti Pravnog fakulteta Sveučilšta u Mostaru – Radnoupravni smjer – Kolektivno pravo (vidi raspored)  – NOVI TERMIN PREDAVANJA

Raspored predavanja za I. semestar akademske 2017./2018. godine za V. generaciju studenata PDSMeđunarodnopravni smjerMeđunarodni sustav zaštite prava čovjeka (vidi raspored)

Raspored predavanja za I. semestar akademske 2017./2018. godine za V. generaciju studenata PDS – Međunarodnopravni smjer – Objekti u međunarodnom pravu – dr.sc. Davorin Rudolf, akademik  (vidi raspored)

Odaberite jezik