PDS_RASP_USTA_prof.M. Dmičić

Raspored predavanja za IV. generaciju studenata PDS iz pravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru na Ustavnopravnom smjeru za II. semestar akademske 2016/2017 godine (vidi raspored)

Odaberite jezik