PE Upis ocjena I. ispitnog roka

Upis ocjena za studente koji su ispit iz predmeta Politička ekonomija položio na I. ispitnom roku (2.2.) ili preko kolokvija obavit će se u ponedjeljak, 12.2.2018. godine u 13:00 sati u Dekanatu Ekonomskog fakulteta (II.kat -desno)

Odaberite jezik