PE_ promjena satnice predavanja (25.10.2017.)

Predavanja i vježbe iz predmeta Politička ekonomija na I. godini preddiplomskog studija Pravo, umjesto u srijedu25.10.2017. godine u 12:15 održat će se isti dan (25.10.2017.) s početkom u 8:30. sati. 

Odaberite jezik