PF rujanski upisni rok u I. godinu studija akad. 2021./2022.

Prijave na natječaj za upis u II. (rujanskom) razredbenom roku predaju se u Studentsku referadu Pravnog fakulteta od 30. kolovoza do 11. rujna 2021. godine. Rezultati razredbenog postupka bit će objavljeni 15. rujna 2021.godineUpis u I. godinu preddiplomskog studija u drugom upisnom roku provodit će se od 16. do 25. rujna 2021. godine. Vidi više o slobodnim mjestima i potrebnim dokumentima 

Odaberite jezik