PF_ Natječaj za izbor dekana

Na temelju članka 67. Statuta Sveučilišta u Mostaru (ur. broj: 01-283/13 od 12. 2. 2013.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja, ur. broj: 05-306/’17. od 7. 3. 2017., Znanstveno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru raspisuje NATJEČAJ za izbor dekana. Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja (opširnije)

 

Odaberite jezik