Početak 2018/2019. akad. godine

Obavijest o svečanom obilježavanju početka nove 2018./2019. akademske godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru …. vidi više

Raspored predavanja i vježbi za I. godinu studija PRAVO od 1. do 6. listopada 2018. godine …. vidi više

Raspored predavanja i vježbi za I. godinu studija KRIMINALISTIKA I SIGURNOSNI MENADŽMENT od 1. do 6. listopada 2018. godine … vidi više

Obavijest o početku nastave na starijim godinama preddiplomskog studija PRAVO, preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment i diplomskog studija PRAVO … vidi više

Odaberite jezik