Podsjednik na čl.5. Pravilnika o doktorskim studijima

Pravni fakultet SUM – a svoje doktorande podsjeća na čl.5. Pravilnika o doktorskim studijima SUM-a koji propisuje sljedeće: Doktorand gubi pravo obrane doktorskog rada po isteku roka od 8 (osam) godina od dana upisa na doktorski studii.

Odaberite jezik