Polaganje ispita na travanjskom ispitnom roku 2017/2018.

Sukladno odluci Znanstveno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (Ur.br. 05-334/’16) studenti koji su prvi put upisani u ljetni semestar tekuće akademske godine, na travanjskim ispitnim rokovima, mogu polagati samo predmete zimskog semestra.

Odaberite jezik