Ponovljeni kolokvij – Finan. pravo i finan.znanost 14.5.2019.

Ponovljeni kolokvij iz predmeta Financijsko pravo i financijska znanost održat će se u utorak, 14. svibnja 2019. godine s početkom u 13:30 sati u dvorani III. godine. 

Odaberite jezik