Posjet rektora SUM-a prof.dr. Z. Tomića Pravnom fakultet

U utorak, 8. siječnja 2019. godine u prostorijama dekanata Pravnog fakulteta održan je interni radni sastanak uprave Pravnog fakulteta predvođene dekanicom prof.dr. Sabrinom Horović i rektora Sveučilišta u Mostaru, prof.dr. Zorana Tomića. Na sastanku su raspravljani strateški ciljevi Pravnog fakulteta za ovu akademsku godinu među kojima se posebice ističe osnivanje dvogodišnjeg diplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment, s posebnim smjerom forenzike, zatim osmišljavanje novo koncepta doktorskog studija iz pravnih znanosti, te zapošljavanja novih kadrova, prije svega asistenata i angažiranja demmostratora u nastavi. Navedenim nastojanjima, planovima i ciljevima uprave Pravnog fakulteta, koju su na sastanku osim dekanice Horović predstavljali i prodekan za financije, prof.dr. Z. Miljko, prodekanica za znanost i razvitak, prof.dr. Snježana Pehar, prodekanica za nastavu, prof.dr. Alena Jurić, te voditeljica studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment, doc.dr. Ivana Stopanović i voditelj doktorskog studija, prof.dr. Ivo Rozić, rektor prof.dr. Zoran Tomić dao je potpunu potporu te izrazio spremnost Sveučilišta za pomoć u realizaciji.    

Odaberite jezik