Potpisan sporazum o suradnji između Sveučilišta u Mostaru i Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Sveučilište u Mostaru i Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine potpisali su sporazum o suradnji s ciljem jačanja zaštite ljudskih prava i promicanja ljudskih vrijednosti u društvu. Predmet ovog Sporazuma je uspostavljanje i razvijanje međusobne suradnje u svim oblastima obrazovne i istraživačke djelatnosti koje budu ocijenjene kao komplementarne.

Sporazum su potpisali rektor Sveučilišta u Mostaru, prof. dr. Zoran Tomić i ombudsmanke za ljudska prava Bosne i Hercegovine dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić koje se ovim sporazumom obvezuju na suradnju u područjima zajedničkog interesa, kao što su provedba projekata, istraživanja, edukacije i promocija ljudskih prava.

Ombudsmani za ljudska prava Bosne i Hercegovine omogućit će svim zainteresiranim studentima završnih godina Sveučilišta u Mostaru u svojim područnim uredima praktičnu nastavu s ciljem stjecanja posebnih znanja i praktičnih vještina u oblasti ostvarivanja, zaštite i promocije ljudskih prava i sloboda građana sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine i međunarodnim dokumentima, dok će se Ombudsmani također uključivati i u izvođenje teoretskog i praktičnog dijela nastavnog procesa na Sveučilištu u Mostaru putem sudjelovanja u pravnim klinikama, radionicama, simuliranim suđenjima i održavanju predavanja, u granicama svojih mogućnosti.

Potpisnice Sporazuma će uspostaviti neposrednu suradnju u oblasti izdavačke djelatnosti za izdavanje znanstvenih časopisa, posebnih studija, monografija, praktikanta i udžbenika za potrebe studenata i nastavnog i znanstvenog rada, te neposrednu suradnju svojih knjižnica kroz razmjenu znanstvenih i stručnih publikacija. Neke od točki Sporazuma naglašavaju suradnju u zajedničkom znanstveno-istraživačkom radu kroz znanstvene projekte od općeg i regionalnog značaja, prijenos iskustava na polju nastavne i znanstvene djelatnosti, sudjelovanje na znanstvenim konferencijama, seminarima, znanstvenim simpozijima i okruglim stolovima, također sve u granicama svojih mogućnosti.

Odaberite jezik