Potpisan sporazum o suradnji sa Ministarstvom pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNŽ-K

U utorak, 14. 5. 2024. godine, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru potpisan je Sporazum o suradnji između Pravnog fakulteta i Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNŽ-K. Sporazum su potpisali prof. dr. sc. Snježana Pehar, dekanica  i dr. sc. Goran Karanović, ministar.

Suradnja će se odvijati kroz niz aktivnosti od kojih izdvajamo:

  • međusobna podrška i realizacija u projektnim i drugim aktivnostima koje organiziraju institucije potpisnice Sporazuma;
  • izvođenje i realiziranje zajedničkih konferencija, simpozija, kongresa,seminara, tečajeva, ljetnih škola, radionica i drugih vidova suradnje od obostranog interesa;
  • praktično upoznavanje studenata Pravnog fakulteta sa nadležnostima, organiziranjem i radom  Ministarstva;
  • posjete studenata Ministarstvu, odnosno seminarima i edukacijama koje organiziraju, a koje se mogu realizirati više puta u tijeku akademske godine, zavisno od iskazanog interesa studenata i opterećenosti Ministarstva;
  • uspostavljanje i realiziranje drugih oblika suradnje u skladu sa misijom, vizijom i drugim okvirima na obostranu i općedruštvenu korist.
Odaberite jezik