Potpisan Sporazum o suradnji u području znanstvenog i stručnog usavršavanja

Dana 23. rujna 2022. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru potpisan je Sporazum o suradnji u području znanstvenog i stručnog usavršavanja između Pravnog fakulteta i JU Centar za edukaciju sudaca i tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine.

Sporazum je u ime Pravnog fakulteta potpisala prof. dr. sc. Snježana Pehar, dekanica, a u ime  JU Centar za edukaciju sudaca i tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine dr. sc. Arben Murtezić, direktor.

Odaberite jezik