Poziv za javnu raspravu o nacrtu Strategije razvoja SUM-a

Poziv za javnu raspravu o nacrtu strategije razvoja Sveučilšta u Mostaru 2018 -2023 koja će se održati 17. srpnja 2018. godine s početkom u 11:00 sati u amfiteatru Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.  

Odaberite jezik