Poziv na sudjelovanje u javnoj raspravi o prijedlogu novog studijskog programa III. ciklusa Doktorskog studija Pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru provodi postupak predlaganja donošenja novog studijskog programa III. ciklusa Doktorskog studija Pravo.

Tim povodom pozivamo cjelokupnu zainteresiranu javnost na aktivno sudjelovanje u javnoj raspravi koja će se održati u srijedu, 5. lipnja 2024. godine s početkom u 11.00 sati, u dvorani II. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske b. b.

Odaberite jezik