Poziv za dodjelju Rektorove nagrade za uspjeh u studiranju

Pozivaju se studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, koji ispunjavaju uvjete iz Natječaja za dodjelju rektorove nagrade studentima za uspjeh u studiranju na Sveučilištu u Mostaru, da prijavu na Natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta dostave u Studentsku referadu najkasnije do 20. studenog 2019. godine. Kriteriji koji studenti moraju ispunjavati za Rektorovu nagradu za uspjeh u studiranju, sukladno Odluci Rektora o pokretanju postupka dodjele Rektorove nagrade za uspjeh u studiranju su: 

– u trenutku prijavljivanja za Rektorovu nagradu nisu stariji od 26 godina;

– prethodno nikad nisu bili dobitnici Rektorove nagrade;

– nisu ponavljali nijednu godinu studija;

– do 30. rujna položili sve kolegije prethodne godine studija i ostvarili prosjek ocjena od najmanje 4,00. 

Odaberite jezik