Poziv za “EUSAIR Academy Youth Contest”

Dostavljamo poziv za natjecanje “EUSAIR Academy Youth Contest”, koje se provodi u okviru projekta “EUSAIR 4 Youth”. 

Prijave su otvorene do 22. srpnja 2022.

Sudjelovanje je moguće slanjem e-maila na info@uniadrion.net s navođenjem imena, prezimena, države i naziva rada. Rad može biti prijedlog projekta, anketa, audio-vizualni prikaz, zbirka fotografija, priča, reels i tik tok na pitanje „Kako mladi ljudi mogu (bolje) doprinijeti EUSAIR-u?“.
Odabrat će se deset studenata, po jedan za svaku zemlju članicu EUSAIR-a, koji će imati priliku dobiti stipendiju za putovanje u Bruxelles i posjetu glavnim institucijama Europske unije.

Više detalja slijedi u privitku.

Odaberite jezik