Poziv za međunarodni seminar o standardima Vijeća Europe u oblasti omladinske politike i omladinskog rada i njihovoj primjeni nacionalnim politikama i programima 29.11-2.12.2021 Sankt Peterburg

Oglas o međunarodnom seminaru o standardima Vijeća Europe vezanim za politička i radna pitanja mladih kao i njihove primjene na nacionalne politike i programe.

Seminar organizira Odjel za mlade pri Vijeću Europe, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Ruske Federacije, Nacionalno vijeće mladih Ruske Federacija uz potporu Ruskog tehnološkog sveučilišta MIREA. Seminar će se održati u razdoblju od 29.11. do 2.12.2021 u Saint Petersburg, Ruska Federacija, a radni jezik će biti engleski i ruski uz simultani prijevod.

Zainteresirani kandidati trebaju popuniti i poslati online prijavni obrazac do 23:59 CET 26. listopada 2021. putem platforme  https://youthapplications.coe.int/Application-forms.

Više informacija o seminaru može se pronaći na slijedećoj poveznici: Poziv – YOUTH POLICY

Odaberite jezik