Poziv za prijave za stipendije vlade Francuske

Francuska vlada svake godine dodjeljuje stipendije za studij, nivo Master i Doktorat, studentima iz Bosne i Hercegovine koji imaju odličan akademski nivo.

U prilogu  se nalaze :

–          Poziv za prijave – Master

–          Obrazac sa podacima – Master

–          Poziv za prijave – Doktorat

–          Obrazac sa podacima – Doktorat

Svi dokumenti se trebaju poslati obavezno u PDF formi najkasnije do petka, 23. decembra 2022. do 12.00 sati na slijedeću e-mail adresu : stipendije2023@institutfrancais.ba

Dodatne informacije možete pronaći :

Na web stranicama Fracuske ambasade ambafrance.org www.institutfrancais.ba

Na Facebook stranicama Francuske ambasade, Francuskog Instituta i Ureda Campus France BiH @france.bosnie  @CampusFranceBiH   @francuskiinstitutbih

U uredima Campus France Bosnie-Herzégovine (isključivo na zakazani termin) :

U Sarajevu : divkovic@institutfrancais.ba (Tina Ujevića 8)

U Banjaluci : banjaluka@institutfrancais.ba (JU NUB RS, Jevrejska 30)

U Mostaru : mostar@institutfrancais.ba (Kneza Mihajla Viševića Humskog 57)

Odaberite jezik