Poziv za stažiranje u uredu eurozastupnika Karla Resslera

Zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler traži osobe zainteresirane za stažiranje u njegovom Uredu. Poziv za iskazivanje interesa otvoren je do 28. listopada 2019. godine, nakon čega će se provesti odabir kandidata. Program stažiranja u trajanju od 6 tjedana kroz 2020. godinu pruža iskustvo rada u dinamičnom međunarodnom okruženju te je izvrsna praktična dopuna studija i prilika za usvajanje novih znanja i vještina. Detaljnije informacije mogu se naći na web stranici karloressler.eu.

Odaberite jezik