Poziv za ugostiteljske usluge

Poziv za nabavu ugostiteljskih usluga za potrebe Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru za 2018. godinu (vidi poziv)

Odaberite jezik