Praktična nastava – Osnove forenzične genetike, biologije i medicine

Tijekom predavanja i vježbi iz kolegija Osnove forenzične genetike, biologije i medicine na studiju Kriminalistika i sigurnosni menadžment Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru studenti III. godine studija imali su priliku raditi praktičnu nastavu, te koristeći mikroskop pogledati razlike u uzroku ljudske i životinjske dlake, raditi preliminarne testova na biološki trag krv, potražiti biološke tragove na krvi pomoću plavog svjetla te obaviti izuzimanje tragova krvi sa različitih podloga. Ranije pružena teorijska znanja, uz stručnu pomoć, na ovaj način su primjenili u praksi, što će biti od iznimne koristi za njihova buduća zanimanja… vidi više

Odaberite jezik