Pravna klinika “Pravda za svako dijete”

Pozivaju se svih zainteresirani studenti da se prijave za sudjelovanje u pravnoj klinici Pravda za svako dijete, koja će se tijekom travnja 2017. godine održati na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, Pravnom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić i u Pravnom savjetovalištu – Centru za besplatnu pravnu pomoć Centra za ljudska prava u Mostaru. Navodeći ime i prezime, godinu studija, fakultet, broj telefona i e-mail prijaviti se može asist.dr. Ivani Stipanović (ivana.stipanovic@gmail.com) ili Rebeki Kotlo (rebeka.kotlo@unmo.ba) najkasnije do 2. travnja 2017. godine (vidi opširnije)

Odaberite jezik